Google Chrome

بارگیری Google Chrome برای Windows

  • سازگار با سیستم عامل شما
  • بارگیری رایگان
  • در فارسی
نسخه:
72.0.3626.119

Google Chrome بارگیری رایگان

بارگیری رایگانبرای Windows

وقتی روی بارگیری رایگان کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.
  • اگر برای بارگیری با هرگونه مشکلی برخورد کردید، لطفاً .

برنامه‌های جدید

در پلتفرم‌های دیگر هم دردسترس است