Google Chrome

بارگیری Google Chrome برای Windows

  • سازگار با سیستم عامل شما
  • بارگیری رایگان
  • در فارسی
نسخه:
72.0.3626.119
بارگیری رایگانبرای Windows

Google Chrome بارگیری رایگان

وقتی روی بارگیری رایگان کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.

در پلتفرم‌های دیگر هم دردسترس است